Dokumentumtár

Palotai Polgárőrség

Egyesületünk 1990. decemberében alakult 10 fővel és Palotai Polgárőrség néven vált ismertté a lakosság körében. A szervezetnek jelenleg a Hartyán köz 3. szám alatti Zöld Klub ad otthont, ahol csütörtökönként az esti órákban összejöveteleinket tartjuk.
Céljaink között első helyen áll: a közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése, a bűnalkalmak csökkentése és ennek révén a lakosság biztonságérzetének növelése, nyugalmának biztosítása és a közösségi kapcsolatok szélesítése, melyek most is kiemelt feladataink közé tartoznak. Mindezek mellett szívesen részt vállalunk minden, a lakosság érdekét szolgáló kezdeményezésben. Erre talán legjobb példa az a számos környezetvédelmi akció, melynek résztvevői, vagy éppen szerzői is voltunk (leszünk).

A Palotai Polgárőrségre vonatkozó legfontosabb adatok:


Szervezetünk neve:
Palotai Polgárőrség Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Rövid nevünk:
Palotai Polgárőrség

Székhelye:
1157 Budapest, Hartyán köz 3.

Levelezési cím:
1605 Budapest, Pf. 256/1

Telefon/fax: +36 (1) 707-8979
Mobil: +36 (30) 621-0160

Működési terület:
Budapest, XV. kerület, Budapest és az Agglomeráció, valamint Magyarország közigazgatási területe

Bírósági cégbejegyzés:
a Fővárosi Bíróság egyesületünket 1990. december 18-án a 6. Pk. 64595/1. számú végzéssel, 3167. sorszám alatt a társadalmi társadalmi szervezetek nyilvántartásába vette.

Közhasznúsági besorolás:

Közhasznú
SZJA 1 %-ot fogad szervezetünk

Adószámunk:
19651910-1-42
Bankszámlaszámunk:
17000019-11589763 (AXA Bank)

Várjuk az Önkénteseket és a Közösségi Szolgálatra jelentkezőket.
Önkéntes nyilvántartási szám: 6415

Civil Portál indító

Szeretettel várjuk a XV. kerületi egyesületek, alapítványok képviselőit, hogy bemutassuk Önöknek azt az internetes felületet, melyet a kerületünkben található civil nyilvánosság egyik műhelyének szánunk.

A Dokumentumtár és Információs Központ munkatársai elkészítettek egy olyan portált, amely többféle lehetőséget kínál az egyesületek, alapítványok, sőt azon szociális és kulturális intézmények számára is, akik iskolai közösségi szolgálatosokat fogadnak. Szeretnénk, ha ez a felület olyan rangos megjelenési lehetőséggé fejlődne, melyen keresztül a helyi civil szféra – egymást ösztönözve – adhatna hírt saját programjairól, akcióiról, aktivitásairól.

Hiszünk abban, hogy az a sokszínű szempontrendszer, amit a XV. kerültben működő egyesületek és alapítványok képviselnek hosszú távon a helyi közgondolkodást inspirálja. Úgy gondoljuk, hogy a civil szféra a sokféleségéből adódóan olyan összetett gondolkodásmóddal közelítheti meg a kerület igényeit és lehetőségeit, ami mindannyiunk javára válhat. Bízunk abban, hogy a már eddig is működő civil szervezetek lenyomataként működhet majd ez az oldal.

A találkozón a Civil Portált mutatjuk be, milyen információkat, hogyan oszthatunk meg az oldalon, de nemcsak elméleti előadást hallhatnak, hanem a blog használatát, lehetőségeit, gyakorlati tudnivalóit is megismerhetik.

  • a megvalósításra váró és a megvalósult kerületi civil programok
  • egyesületi, alapítványi bemutatkozások
  • internetes kereső felület, ahol a helyi önkéntes, IKSZ kereslet és kínálat összetalálkozhat
  • egyesületek közötti aktív kapcsolattartás, tapasztalatcsere, programok megbeszélése
  • pályázatok
  • közhasznú információk
  • 1% kampányok

Helyszín: Dokumentumtár és Információs Központ, 1153 Budapest, Bocskai u. 74-78. fsz. 6 ajtó. (A Hubay Jenő Zeneiskola épületében)

Időpont: 2014. november 10. hétfő 18 óra

Civil találkozó a Dokumentumtárban önkéntesség, iskolai közösségi szolgálat, és civil blog témákban

A 2014. április 10-én megrendezésre került találkozó első részében az önkéntességről és az iskolai közösségi szolgálatokról tartott előadást a Civil Információs Centrum két munkatársa Mráz Horváth Edina és Fáy Ramóna. Az országos szervezet hírlevelére érdemes a helyi egyesületeknek is regisztrálni, hiszen több témában szerveznek ingyenes képzést egyesületek számára. Jog, gazdálkodás, pénzügyi ismeret, reklámstratégiák, erőforrásszerzés – ezek a témák szerepelnek tanácsadó rendezvényeik alkalmával.

Az önkéntesség témaköréhez több civil szervezet képviselője is hozzászólt, akik már tapasztalattal rendelkeznek. Volt szó a foglalkoztatást helyettesítő támogatások igénybevételéhez szükséges 60 órás önkéntes munkáról, amit munkanélkülieknek kell végezniük, hogy ezt a támogatási formát megkaphassák. Ezt a munkát gyakorlatilag egyesületeknél is végezhetnék. Felmerült, hogy a helyi önkormányzatok is adhatnának információt azokról az egyesületekről, ahol ilyen tevékenységet végezhetnek.

Az Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) nem az önkéntesség jogi fogalma alá tartozik, hanem ez a diákok tanulmányaihoz tartozó, azaz az oktatási törvény által szabályozott tevékenység. Nyitott a lehetőség, hogy ezt a segítő tevékenységet helyi egyesületeknél, alapítványoknál, illetve a XV. kerületi szociális szféra intézményrendszerében töltsék el a diákok.

Ehhez a folyamathoz szeretnénk hozzájárulni azzal a honlappal, amit tervezünk. a Dokumentumtár és Információs Központ honlapján. Ez lesz a Civil Portál. Szeretnénk, ha ez a blog egyben a kerületi élet, a helyi aktív civil tevékenység képét rajzolhatná meg, idővel rangja, nimbusza lenne itt megjelenni.

Egyben felajánljuk a Dokumentumtár helyiségeit a kerületi egyesületek és alapítványok számára: üléseiket, találkozóikat, megbeszéléseiket tartsák intézményünkben. Szándékaink szerint katalizátorként működnénk a civil társadalmi életben: havonta összejöveteleket rendezünk, ahol kötetlenül megoszthatják a szervezetek képviselői tapasztalataikat, kérdéseiket. Vállaljuk, hogy közös kérdés, témafelvetés kapcsán előadókat hívunk egy-egy témához.

Barta Ildikó