Bemutatkozó írások

Az intézményünkkel kapcsolatban álló civil szervezetek bemutatkozó anyagai, írásai.

Palotai Polgárőrség

Egyesületünk 1990. decemberében alakult 10 fővel és Palotai Polgárőrség néven vált ismertté a lakosság körében. A szervezetnek jelenleg a Hartyán köz 3. szám alatti Zöld Klub ad otthont, ahol csütörtökönként az esti órákban összejöveteleinket tartjuk.
Céljaink között első helyen áll: a közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése, a bűnalkalmak csökkentése és ennek révén a lakosság biztonságérzetének növelése, nyugalmának biztosítása és a közösségi kapcsolatok szélesítése, melyek most is kiemelt feladataink közé tartoznak. Mindezek mellett szívesen részt vállalunk minden, a lakosság érdekét szolgáló kezdeményezésben. Erre talán legjobb példa az a számos környezetvédelmi akció, melynek résztvevői, vagy éppen szerzői is voltunk (leszünk).

A Palotai Polgárőrségre vonatkozó legfontosabb adatok:


Szervezetünk neve:
Palotai Polgárőrség Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Rövid nevünk:
Palotai Polgárőrség

Székhelye:
1157 Budapest, Hartyán köz 3.

Levelezési cím:
1605 Budapest, Pf. 256/1

Telefon/fax: +36 (1) 707-8979
Mobil: +36 (30) 621-0160

Működési terület:
Budapest, XV. kerület, Budapest és az Agglomeráció, valamint Magyarország közigazgatási területe

Bírósági cégbejegyzés:
a Fővárosi Bíróság egyesületünket 1990. december 18-án a 6. Pk. 64595/1. számú végzéssel, 3167. sorszám alatt a társadalmi társadalmi szervezetek nyilvántartásába vette.

Közhasznúsági besorolás:

Közhasznú
SZJA 1 %-ot fogad szervezetünk

Adószámunk:
19651910-1-42
Bankszámlaszámunk:
17000019-11589763 (AXA Bank)

Várjuk az Önkénteseket és a Közösségi Szolgálatra jelentkezőket.
Önkéntes nyilvántartási szám: 6415

A “Szilvássy Andor Barlangkutató Egyesület” bemutatkozása

Csoportunkat 1955-ben alapította Szilvássy Gyula és Szilvássy Andor Legfőbb Ügyészség Barlangkutató Csoport néven. Szakmai rátermettségüket bizonyítja az Esztramosi-hegy belsejében található Rákóczi barlangok első bejárása, azon belül az az Aranykalitka utáni részek felfedezése és a budapesti Ferenc-hegyi barlang új részének felfedezése. Elkészítették a több évtizedig használt térképet a Ferenc-hegyi barlangról. 2000 nyarától a csoport munkáját a Szilvássy Andor Barlangkutató Egyesület néven folytattuk. Kutatási területünk a Déli-Bükk, Répáshuta környéke. Itt jelenleg 4 barlangra van kutatási engedélyünk.

10 éve rendszeresen tartunk gyerekeknek barlangász kötélmászási gyakorlatot is. Ilyenkor ugyanazokat a karabinereket, mászógépeket és beülőt használják, amit a barlangászok is, amikor függőleges aknabarlangból jönnek ki. A barlangtúrák során megismerkednek azokkal a mászástechnikákkal (terpeszmászás, traverzálás, kúszás, oldalazás), amik nélkülözhetetlenek egy barlang bejárásához.

Mivel tudunk az Önök rendelkezésére állni?

  • kötéltechnikai bemutató és a technika kipróbálása
  • rendhagyó földrajzóra a természetről, barlangokról, kőzetekről, kutatásokról, amit érdekes beszélgetéssel és vetített anyaggal teszünk még tartalmasabbá
  • barlangtúrák szervezése budapesti és vidéki barlangokba

 

Egyesületünk elérhetőségei

Cím: 1151 Budapest, Sződliget utca 17.

Telefon: +36 (20) 934-4335

E-mail: rozmarvadasz@gmail.com

Honlap: http://szilvassyandor.fw.hu

Az “Értelmes Életért Alapítvány” bemutatkozása

 Az „Értelmes Életért” Alapítvány 1992. február 12.-én alakult, a halmozottan fogyatékos fiatalok lakóotthona 2001-2002-ben készült el az Unilever Kft., a XV. kerületi Önkormányzat és a Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány segítségével. Intézményünk az értelmileg is sérült vak fiatalok meglehetősen nehéz élethelyzetének megsegítésére kínál egyfajta modellértékűnek nevezhető alternatívát.

Az iskolából kikerülő fiataljaink fejlesztő közeg híján gyorsan „leépülnek”, elfelejtik azt, amit korábban az iskolában és a családban megtanultak. Jelenleg hazánkban nincs az általunk támogatott fiatalok számára adekvát gondozást, ellátást, fejlesztést nyújtó intézmény, a szülők pedig csak a legritkább esetben tudják vállalni, hogy állandó felügyeletet igénylő gyermekükkel – munkájukat otthagyva – otthon maradjanak. Célunk, hogy az ellátás és fejlesztés mellett fiataljaink otthont kapjanak, baráti szeretetkapcsolatot alakíthassanak ki társaikkal, segítőikkel illetve, hogy meg tudják élni a bennük is meglévő önállósodási igényt. Mindezek mellett pedig segíteni kívánunk az óriási fizikai és lelki terheket hordozó szülőkön is. Az általunk támogatott sérült fiatal igénye szerint, minden esetben meg kell kapja a neki szükséges segítséget, felügyeletet (éjszakait is), gondozást, mely magában foglalja az egészségügyi ellátást, a testi higiénia biztosítását, a szekrény rendezését, az öltözködésben és az étkezésekben való segítségnyújtást.

Szakmai feladataink közé tartoznak a következők, a vallásszabadság biztosítása, etnikai és szexuális hovatartozás legnagyobb tiszteletben tartása mellett: szinten tartás, gondozás, készség/képességfejlesztési illetve terápiás tevékenységek („munkák”) biztosítása, szabadidős és sporttevékenységek biztosítása, személyiségformálás és mentálhigiénés gondozás biztosítása, konfliktusok kezelése. Intézményi ellátási szerződéssel rendelkezik 24 halmozottan sérült vak fiatal. Akkreditált munkaviszonnyal 3 fiatal rendelkezik jelenleg, „munkafoglalkoztatást” 17, fejlesztő-felkészítő foglalkoztatást 4 fiatal gondozott veszi igénybe. Fiatal gondozottjaink többsége rendelkezik szövő szakképesítéssel és szép szőnyegeket, lábtörlőket készítenek, a többiek szövés előkészítésében (hurkolás) segédkeznek. A munkaidő hétfőtől – péntekig 8-15 óráig tart, közben masszírozás. Ezen belül 10-11-ig szünet (tízórai, séta/levegőzés a teraszon), ebédszünet 12-12.30 között, majd 15 órakor uzsonna, 18 óráig a szabadidő hasznos eltöltése (kondicionálás, gyógytorna), 18 órától esti teendők ellátása (fürdés, higiéniai feladatok ellátása, szomszédolás, TV- „nézés”, zene, illetve hangos könyvtár hallgatása, számítógépezés kinek-kinek igénye szerint. 22 órakor villanyoltás. Heti egy alkalommal 17-17.45 óráig irodalmi est, heti két alkalommal, zenekari próba 19-20 óráig. Heti 1-1 alkalommal úszás illetve lovasterápia, hétvégenként kirándulások, nyáron táborok színesíti fiataljaink életét.

Várjuk az önkénteseket segítő területen, akik a fiatalokkal foglalkoznak délutánonként, hétvégeken, segítenek nekik a mindennapi teendőkben, beszélgetnek velük, táborozni, kirándulni kísérik őket. Várjuk olyan önkéntesek, cégek jelentkezését, akik munkával, adományokkal segítenék jobbá, szebbé, komfortosabbá tenni az Otthont és így lakóink életét. Hálásak vagyunk azoknak is, akik adójuk 1 %-ával támogatnak bennünket!

 

Alapítványunk elérhetőségei

Cím: 1151 Budapest, Gubó utca 8.

Telefon: +36 (1) 271-1018 / +36 (30) 522-2022

Fax: +36 (1) 270-1019

E-mail: eea@eea8.hu

Számlaszám: 16200120-00261102

Adószám: 18000294-1-42